Theatr Colwyn

Wrthi’n Cymryd Archebion

The Almond and the Seahorse 15

​ Beth sy’n digwydd pan fydd amser yn ymosod arnoch? Archeolegydd a phensaer yn brwydro i ail-ddychmygu dyfodol ar ôl i anaf trawmatig i’r ymennydd eu gadael wedi’u datgysylltu oddi wrth eu hanwyliaid.

Beth sy’n Digwydd?

Theatr

Aladdin - Kaleidoscope Conwy

25.05.2024 - 26.05.2024
Croeso i Aladdin, pantomeim teuluol hudolus Kaleidoscope Conwy!
Sinema

Kung Fu Panda 4 PG

29.05.2024 - 30.05.2024
Ar ôl tair antur beryglus yn herio dihirod mwya’r byd, gelwir ar Po, Rheolwr y Ddraig (Jack Black sydd wedi’i enwebu ar gyfer Golden Globe) a’i ddewrder heb ei ail a’i sgiliau crefft ymladd anhygoel… i stopio.
Sinema

Civil War 15

29.05.2024 - 30.05.2024
Taith ar draws America ddystopaidd, yn dilyn tîm o newyddiadurwyr milwrol wrth iddyn nhw rasio yn erbyn amser i gyrraedd DC cyn i’r ymbleidiau gwrthryfela gyrraedd y Tŷ Gwyn.
Sinema

Swede Caroline 15

31.05.2024 - 31.05.2024
Talwch beth Bynnag yr Hoffech. ​Mae’r byd tyfu llysiau mawr yn cael ei siglo gan sgandal pan fydd maro mwyaf gwerthfawr Caroline yn cael ei ddwyn.
Sinema

The Teachers' Lounge 12A

05.06.2024 - 05.06.2024
​Mae Carla Nowak (LEONIE BENESCH) yn athrawes ifanc ymroddedig ac yn ddelfrydwr sy’n cychwyn ei swydd gyntaf mewn ysgol ganol. Mae ei natur ymlaciol gyda’i myfyrwyr dosbarth 7 yn cael ei roi dan straen ar ôl achosion o ddwyn yn yr ysgol, ac mae ymchwiliad staff yn arwain at gyhuddiadau a drwgdybio ymhlith rhieni blin, cydweithwyr hunandybus a myfyrwyr dig.
Sinema

The Almond and the Seahorse 15

06.06.2024 - 07.06.2024
​ Beth sy’n digwydd pan fydd amser yn ymosod arnoch? Archeolegydd a phensaer yn brwydro i ail-ddychmygu dyfodol ar ôl i anaf trawmatig i’r ymennydd eu gadael wedi’u datgysylltu oddi wrth eu hanwyliaid.