Theatr Colwyn

Cysylltwch Ni

Diwrnodau heb berfformiad
Dydd Llun - Dydd Gwener 10am – 5pm

Diwrnodau perfformiad
Dydd Llun – Dydd Gwener 12:30 – codi’r llen

Dydd Sadwrn, Dydd Sul, a Gwyliau Banc
Swyddfa Docynnau ar agor 1 awr cyn y perfformiad hyd at godi’r llen

Fel arall, gallwch brynu tocynnau yn Venue Cymru (01492 872000).

Mae rheolwyr Theatr Colwyn yn ymdrechu i drafod gyda’n cwmnïau sy’n ymweld a lleihau ffioedd gweinyddu lle bynnag y bo modd ac erbyn hyn mae dros 90% o’n sioeau heb unrhyw daliadau ychwanegol.

Bydd noddwyr sy’n dymuno cael eu tocynnau drwy’r post yn gorfod talu ffi postio o £1. Gall unrhyw docynnau na chaiff eu postio gael eu casglu o’r Swyddfa Docynnau pan fydd yn gyfleus i chi.

Bydd pris postio tocynnau unrhyw sioe gyda thâl gweinyddu £3 wedi’i gynnwys yn y ffi hon.

Mae Cyfeillion Theatr Colwyn a deiliaid Cerdyn Premier Venue Cymru yn gymwys i gael gostyngiad ar y rhan fwyaf o sioeau wrth ddangos eu cardiau aelodaeth.

Cyfeiriad Post

Abergele Rd
Colwyn Bay,
Conwy,
LL29 7RU,
United Kingdom

Rhif Ffôn

01492 577888

Anfonwch neges atom ni

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn