Theatr Colwyn

Downsizing (15)

Natwest 6 Nations Rugby

Gwyliwch bob un o gemau’r 6 Gwlad yn fyw ar sgrin sinema Theatr Colwyn!

3 Chwefror - Cymru v Yr Alban, 2.15pm
10 Chwefror - Cymru v Lloegr, 4.45pm
24 Chwefror - Cymru v Iwerddon, 2.15pm
11 Mawrth - Cymru v Yr Eidal, 3pm
17 Mawrth - Cymru v Ffrainc, 5pm

Dim mwy na 6 tocyn fesul cwsmer, fesul digwyddiad. Mae unrhyw achos anfwriadol o golli derbyniad y tu hwnt i reolaeth y theatr.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Chwefror 03rd 2018 2.15pm £Free
Chwefror 10th 2018 4.45pm £Free
Chwefror 24th 2018 2.15pm £Free
Mawrth 11th 2018 3pm £Free
Mawrth 17th 2018 5pm £Free

Downsizing (15)

Gydag is-deitlau ar 20 Chwefror

Hyd y ffilm: 135 minutes
Cast: Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig, Rolf Lassgard, Ingjerd Egeberg, Udo Kier, Jason Sudeikid, James Van Der Beek

Pan fydd gwyddonwyr yn darganfod sut i wneud bodau dynol yn bum modfedd o daldra fel datrysiad i orboblogi, mae Paul (Matt Damon) a’i wraig Audrey (Kristen Wiig) yn penderfynu cefnu ar eu bywydau llawn straen er mwyn mynd yn fach a symud i gymuned fach - dewis sy’n ysgogi anturiaethau fydd yn newid eu bywydau.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Chwefror 17th 2018 7.30pm £5.50
Chwefror 19th 2018 7.30pm £5.50
Chwefror 20th 2018 7.30pm £5.50
Chwefror 21st 2018 7.30pm £5.50

Dementia Friendly Film Screening: On the Town (U)

Mae gan yr hwylwyr hwyliog Gabey (Gene Kelly), Chip (Frank Sinatra) ac Ozzie (Jules Munshin) 24 awr o seibiant ar y lan yn Ninas Efrog Newydd, ac maent eisiau byw pob eiliad.

Tra bod Chip yn bachu gyrrwr tacsis uchel ei chloch Brunhilde (Betty Garrett) ac Ozzie yn swyno’r anthropolegydd Claire (Ann Miller), mae Gabey yn syrthio mewn cariad ag actores y mae’n ei gweld mewn hysbyseb, Ivy Smith (Vera-Ellen).

Leonard Bernstein, gyda’r ysgrifennwr geiriau Betty Comden ac Adolph Green, sy’n darparu’r gerddoriaeth.
———————————————————————————————————————————————————————————
Trefnir y dangosiadau sy’n addas i bobl â dementia mewn partneriaeth â Phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn Theatr The Dukes, Caerhirfryn. Mae hwn yn sgriniad i bobl â dementia neu sydd wedi colli eu cof a’u teuluoedd, ffrindiau a’u gofalwyr, ond mae ar agor i’r cyhoedd. Nodwch nad oes gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fod yn bresennol hefyd.

Mae’r awyrgylch yn hamddenol ac mae croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Mae pob sgriniad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, wedi ei ddarparu gan, ac mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru a’i gefnogi gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych yn defnyddio cadair olwyn ac yn dymuno dod, gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer cadeiriau olwyn: 01492 577888.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Chwefror 22nd 2018 2pm £4 | Carers go free

NT LIVE: CAT ON A HOT TIN ROOF (15)

Gan Tennessee Williams
Hyd y ffilm: 185 munud (oddeutu)

Mae campwaith yr ugeinfed ganrif Tennessee Williams Cat on a Hot Tin Roof wedi cael ei chwarae am gyfnod cyfyngedig yn y West End yn Llundain yn 2017. Yn dilyn cynhyrchiad llwyddiannus A Streetcar Named Desire, mae cynhyrchiad Benedict Andrews yn ôl New York Times yn ‘thrilling revival’ yn serennu Sienna Miller, ynghyd â Jack O’Connell a Colm Meaney.
Ar noson agerddog ym Mississippi, bu i deulu Deheuol ymgasglu yn eu planhigfa cotwm i ddathlu pen-blwydd Big Daddy. Mae’r gwres poeth bron mor ormesol â’r celwyddau y maent yn ei ddweud. Brick a Maggie yn dawnsio o amgylch y cyfrinachau a thensiynau rhywiol sydd yn bygwth eu priodas. Gyda dyfodol y teulu yn y fantol, pa fersiwn o’r gwir sydd yn real- a pha un fydd yn ennill?
Mae’r cynhyrchiad hwn yn cynnwys noethni.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Chwefror 22nd 2018 7pm £12 | £11 con | £9 myfyriwr / student

The Post (12A)

Steven Spielberg sy’n cyfarwyddo Meryl Streep a Tom Hanks yn The Post, drama lawn cyffro am y bartneriaeth annisgwyl rhwng Katharine Graham (Streep) o The Washington Post, cyhoeddwr benywaidd cyntaf un o brif bapurau newydd America, a’r golygydd Ben Bradlee (Hanks), wrth iddynt ruthro i ddal i fyny â’r New York Times i ddatgelu stori gudd o gyfrinachau’r llywodraeth a barodd am dri degawd a chyfnodau pedwar o Arlywyddion yr UDA. Rhaid i’r ddau oresgyn eu gwahaniaethau wrth iddynt beryglu eu gyrfaoedd – a’u rhyddid – i helpu dod a gwir sydd wedi ei hen gelu i’r fei.

The Post yw’r tro cyntaf i Meryl Streep, Tom Hanks a Steven Spielberg gydweithio ar brosiect. Yn ogystal â chyfarwyddo, mae Spielberg yn cynhyrchu gydag Amy Pascal a Kristie Macosko Krieger. Ysgrifennwyd y sgript gan Liz Hannah a Josh Singer, ac mae’r ffilm yn cynnwys cast ensemble uchel eu parch sy’n cynnwys Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Jesse Plemons, Matthew Rhys, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford a Zach Woods.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Chwefror 23rd 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 24th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 26th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 27th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

DARKEST HOUR (PG)

Mae’r stori gyffrous ac ysbrydoledig hon, sy’n stori wir, yn dechrau ar drothwy’r Ail Ryfel Byd wrth i Brif Weinidog Prydain Fawr, Winston Churchill (Gary Oldman, a enwebwyd am Wobr Academi) orfod wynebu un o’i dreialon mwyaf cythryblus: archwilio cytundeb heddwch gyda’r Almaen Natsïaidd, neu sefyll yn gadarn i frwydro dros ddelfrydau a rhyddid y genedl.

Wrth i rymoedd diatal y Natsïaid ymestyn ar draws Gorllewin Ewrop a gyda’r bygythiad o oresgyniad ar y gorwel a’r cyhoedd heb baratoi, Brenin sy’n amheugar, a’i blaid ei hun yn cynllwynio yn ei erbyn, rhaid i Churchill wrthsefyll ei awr dywyllaf, dod â‘r genedl ynghyd, a cheisio newid cwrs hanes y byd.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Chwefror 28th 2018 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 01st 2018 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

Tudalen 1 of 6.
 1 2 3 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn