Theatr Colwyn

Galeri

Battle of the Sexes

Dangosiad gydag is-deitlau: 23 Ionawr

Hyd y ffilm: 121 munud
Cast: Emma Stone, Steve Carrell, Elisabeth Shue, Andrea Riseborough

Yn dilyn y chwyldro rhywiol a thwf mudiad y merched, cafodd y gêm dennis yn 1973 rhwng pencampwraig y byd y merched Billie Jean King (Emma Stone) a chyn-bencampwr y dynion a’r gamblwr cyson Bobby Riggs (Steve Carell) fel BRWYDR Y RHYWIAU ac roedd yn un o’r digwyddiadau chwaraeon gyda’r nifer uchaf o wylwyr ar y teledu erioed, gan ddenu 90 miliwn o wylwyr ar draws y byd.

Wrth i’r ymryson rhwng King a Riggs gyrraedd gêr uchel, oddi ar y cwrt roedd y ddau yn wynebu brwydrau personol a chymhleth. Roedd yr hynod breifat King yn hybu cydraddoldeb, ond hefyd yn straffaglu i ymdopi â’i rhywioldeb ei hunan, wrth i’w chyfeillgarwch â Marilyn Barnett (Andrea Riseborough) ddatblygu. Ac roedd Riggs, un o enwogion cyntaf oes y cyfryngau, yn ymaflyd â’i gythreuliaid yn y maes gamblo, ar draul ei deulu a’i wraig Priscilla (Elisabeth Shue).

Gyda’i gilydd, darparodd Billie a Bobby olygfa ddiwylliannol a estynnodd y tu allan i’r cwrt tennis, gan danio trafodaethau mewn ystafelloedd gwely ac ystafelloedd bwrdd sy’n parhau i atseinio hyd heddiw.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 23rd 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

Sgriniad Addas i Bobl â Dementia: Hello Dolly (U)

Mae Hello, Dolly! yn ffilm gomedi gerddorol ramantus Americanaidd o 1969 yn seiliedig ar gynhyrchiad Broadway dan yr un enw.

Mae’r trefnwr priodasau Dolly Levi yn teithio i Yonkers i ddod o hyd i bartner i “hanner miliwnydd” Horace Vandergelder, gan ddarbwyllo ei nith, darpar ŵr ei nith, a’i ddau glerc i deithio i Ddinas Efrog Newydd ar hyd y ffordd.

Cast: Barbra Streisand, Walter Matthau, Michael Crawford
——————————————————————————————————————————————————————————-

Trefnir y dangosiadau sy’n addas i bobl â dementia mewn partneriaeth â Phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn Theatr The Dukes, Caerhirfryn. Mae hwn yn sgriniad i bobl â dementia, sydd wedi colli eu cof a’u teuluoedd, ffrindiau a’u gofalwyr, ond mae ar agor i’r cyhoedd. Nodwch nad oes gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fod yn bresennol hefyd.

Mae’r awyrgylch yn hamddenol ac mae croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Mae pob sgriniad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, wedi ei ddarparu gan, ac mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru a’i gefnogi gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych yn defnyddio cadair olwyn ac yn dymuno dod, gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer cadeiriau olwyn: 01492 577888.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 25th 2018 2.00pm £4 | Carers go free

Justice League (12A)

Hyd y ffilm: 120 munud
Cast: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa

Wedi ei gymell gan ei ffydd o’r newydd mewn dynoliaeth a’i ysbrydoli gan weithred anhunanol Superman, mae Bruce Wayne yn listio ei gyfaill newydd, Diana Prince, i wynebu gelyn hyd yn oed yn fwy. Gyda’i gilydd, mae Batman a Wonder Woman yn gweithio’n gyflym i ddod o hyd a recriwtio tîm o feta-fodau-dynol i wrthsefyll y bygythiad newydd sbon hwn.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 25th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

Gŵyl Bwrlesg a Chabare Gogledd Cymru

Bydd tocyn llawn yn cynnwys mynediad i bob rhan o’r ŵyl.

Yn ystod y sioe Seren yn Codi ar y nos Wener bydd rhan derfynol y gystadleuaeth Seren yn Codi ac wedi hynny bydd noson o adloniant yng ngofal Erwyd a Gatlin a’u brand unigryw o ddewiniaeth, sgiliau a gwiriondeb pan fyddant hefyd yn cyflwyno artistiaid bwrlesg a chabare blaenllaw o bob rhan o’r byd,

Gweithdai Cymunedol dydd Sadwrn: -Bwrlesg i Ddechreuwyr -Steilio gwallt traddodiadol - Peidiwch â Bwydo’r ‘Trols’ -  arweiniad ar sut i ddelio a bwlio ar-lein -Dawns Hip Hop-Technegau hunan-hypnosis
- Dosbarth Meistr Hyder Corfforol Fifi Von Tassel - Sioe Fwdw Nos Sadwrn. Fwdw.

Fwdw - Mae’r cyfryngau yn rheoli ein hymddygiad
Pam Fwdw?

Mae’r gair yn dod a llawer o wahanol ddelweddau i feddyliau pobl. Ond i ni mae’n golygu rheoli pobl eraill gan ddefnyddio grym allanol. Ac yn y 21G y grym allanol hwnnw yw’r cyfryngau - papurau newydd, teledu, cylchgronau, cyfryngau cymdeithasol, blogiau, flogiau a hyd yn oed y sticeri bach ‘na mae pobl yn eu rhoi ar lochesi safleoedd bws. Maen nhw’n dweud wrtho‘ ni beth i’w wisgo,  pa seis ddylen ni fod, beth i’w wneud efo’n gwalltiau, pa gar i’w yrru a hyd yn oed pwy ddylen ni neu na ddylen ni fod eu hofn.

Yng ngeiriau Alice Cooper:
“Your world full of creeps
Zombies walk the street
9 to 5 barely alive
Have a beer go to sleep
And start all over again”

Y peth gwaetha’ ydi ein bod ni’n meddwl ein bod ni’n gwneud hyn o ddewis. Pe bai hynny’n wir, pam ‘da ni’n teimlo’n fwyfwy anfodlon ac anhapus?

Mae ein hiechyd meddwl yn dirywio. Mae iselder, anhwylderau bwyta a chyfraddau hunanladdiad yn cynyddu. Yn wir, mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod cyfraddau hunanladdiad merched yn y DU ar y lefel uchaf ers degawd. Fwdw ydi ein ffordd fach ni o ddweud ‘NA!’ wrth y cyfryngau torfol hyn ac ‘IE!’ i gyfeillgarwch, cariad, hwyl a chefnogaeth.
Bydd y perfformwyr gorau o bedwar ban byd yn perfformio er mwyn dweud na wrth y grymoedd negyddol hyn ac i frwydro yn erbyn stereoteipiau’r cyfryngau. Ymunwch yn y chwyldro!

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 26th 2018 5pm £40 (full festival ticket-entry to ALL events)
Ionawr 26th 2018 7.30pm £13 (Seren yn Codi)
Ionawr 27th 2018 10am £6 (Community Workshop)
Ionawr 27th 2018 12.30 £16 (Body Confidence Masterclass with Fifi Von Tassell)
Ionawr 27th 2018 7.30pm £15 (Voodoo)

Pitch Perfect 3

Gydag is-deitlau ar 30 Ionawr
Hyd y ffilm: 93 munud

Cast: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, John Lithgow

Mae’r merched bellach wedi graddio o’r Brifysgol ac wedi symud ymlaen i fyd gwaith – ac mae angen llawer mwy na llais da i lwyddo yn y byd hwnnw. Mae’r Bellas yn eu holau unwaith eto yn Pitch Perfect 3, y bennod nesaf yn y gyfres hynod lwyddiannus sydd hyd yma wedi llwyddo i wneud dros $400 miliwn yn fyd eang.

Yn dilyn eu llwyddiant ym Mhencampwriaethau’r Byd, mae’r Bellas bellach wedi gwahanu ac yn dechrau darganfod mai prin iawn yw swyddi’n gysylltiedig â chanu. Ond pan ddaw’r cyfle i ailuno ar gyfer taith yr USO dramor, mae’r grŵp hwn o ferched talentog yn manteisio ar y cyfle ac yn dod ynghyd i greu cerddoriaeth a gwneud penderfyniadau amheus unwaith eto.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 29th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 30th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 31st 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 01st 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

Jumanji: Welcome to the Jungle (12A)

Isdeitlau Chwefror 6
Hyd y ffilm: 119 munud

Cast: Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart

Yn yr antur newydd sbon Jumanji: Croeso i’r Jyngl, mae’r byrddau’n troi wrth i bedwar o blant yn eu harddegau gael eu sugno i fyd Jumanji.

Pan maen nhw’n darganfod hen gonsol fidio gyda gêm nad ydyn nhw wedi clywed amdani o’r blaen, cânt eu taflu i mewn i leoliad jyngl y gêm ar unwaith, i mewn i gyrff eu hymgnawdoliad, a chwaraeir gan Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart a Karen Gillan. Yr hyn y maen nhw’n ei ddarganfod yw nad chwarae Jumanji ydych chi - mae Jumanji yn eich chwarae chi. Bydd yn rhaid iddyn nhw fynd ar antur fwyaf peryglus eu bywydau, neu byddan nhw’n sownd yn y gêm am byth…

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Chwefror 02nd 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 03rd 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 05th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 06th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 07th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 08th 2018 £5.50 | U15 £4.50

Tudalen 1 of 5.
 1 2 3 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn