Theatr Colwyn

PHANTOM THREAD (15)

PHANTOM THREAD (15)

Isdeitlau Ebrill 24

Ynghanol chwaeth ar ôl y rhyfel yn 1950’au Llundain, mae’r gwniadur enwog Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) a’i chwaer Cyril (Lesley Manville) yng nghanol ffasiwn Prydain, yn gwisgo’r teulu brenhinol, sêr y byd ffilm, etifeddion, cymdeithaswyr, wynebau newydd a boneddigesau gyda steil unigryw The House of Woodcock.

Mae merched yn mynd a dod trwy fywyd Woodcock, yn darparu’r hen lanc gydag ysbrydoliaeth a chwmnïaeth, nes daw ar draws merch ifanc benderfynol o’r enw Alma (Vicky Krieps), a ddaw yn fuan iawn yn nodwedd sefydlog yn ei fywyd fel ei awen a’i gariad. Unwaith yn ddyn llawn rheolaeth ac yn cynllunio popeth, mae’n darganfod ei fywyd gofalus yn cael ei droi ben uchaf isaf gan gariad.

Gyda’i ffilm ddiweddaraf, mae Paul Thomas Anderson yn paentio darlun goleuedig o artist ar daith greadigol, a’r marched sy’n cadw’i fyd i droi. Phantom Thread yw wythfed ffilm Paul Thomas Anderson a’r eildro iddo gydweithio gyda Daniel Day-Lewis.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 23rd 2018 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Ebrill 24th 2018 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

SYRIA’S DISAPPAEARED – The Case Against Assad

Cyflwynwyd gan gangen Bae Colwyn o Amnesty International UK

Yn dilyn y dangosiad, bydd trafodaeth gyda chydlynydd Syria Amnesty UK

Mae’r rhaglen ddogfen hon yn adrodd y stori gudd miloedd ar filoedd o ddynion, merched a phlant a ddiflannodd mewn i rwydwaith o ganolfannau cadw cyfrinachol o dan gyfundrefn Arlywydd Bashar al Assad. Mae’r ffilm yn plethu straeon personol pwerus tri unigolyn o Syria gyda thystiolaeth a gasglwyd o ddogfennau’r gyfundrefn sydd wedi cael eu smyglo allan o Syria.

Gyda mynediad digynsail, rydym yn dilyn goroeswyr o’r canolfannau cadw, teuluoedd y rhai sy’n cael eu cadw, encilwyr y gyfundrefn, ac ymchwilwyr troseddau rhyfel rhyngwladol wrth iddynt frwydro i ddod â’r troseddwyr o flaen eu gwell ac ymgyrchu’n ddiflino i ryddhau’r rhai sydd wedi diflannu.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 26th 2018 7.30pm £3 | £2 myfyriwr / student

Carpenters Gold

Doniau cerddorol Richard a Karen Carpenter yn fyw mewn cyngerdd. Eu holl ganeuon a fu’n boblogaidd ledled y byd, yn cynnwys Top of the World, We’ve Only Just Begun, Goodbye to Love, Please Mr Postman, Close to You ac Only Yesterday.

Mae seren y West End, Vikki Holland-Bowyer yn dynwared contralto gyfoethog Karen. Mae Greg Stevenson yn ail-greu dull anhygoel Richard o chwarae’r piano, gyda chefnogaeth band sy’n llawn swae’r Saithdegau.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 28th 2018 7.30pm £20

Happy End (15)

NOSON FFILM RIALTO

Yn Ffrangeg gydag is-deitlau Saesneg

Cast: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz a Toby Jones
Cyfarwyddwr: Michael Haneke

Mae’r meistr gyfarwyddwr Michael Haneke (Amour, The Ribbon White, Hidden) yn dychwelyd gyda sarhad brathog ar werthoedd teuluol bourgeois yng nghysgod argyfwng ffoaduriaid Ewropeaidd.

Mae ei gomedi tywyll ar bryderon dall edifeirwch dosbarth canol. Pan mae ei mam yn mynd yn sâl o dan amgylchiadau dirgel, anfonir Eve (Fantine Harduin) i fyw gyda pherthnasau dieithr ei thad yn Calais. 

Mae’r teulu Laurent – cyfoethog, niwrotig a hunan-obsesiynol – yn berchen ar gwmni adeiladu ac yn byw mewn plasty gwasgarog, a gweision yn eu gweini. Ond mae trwbl ar y gorwel, wrth i gyfres o fradwriaethau ôl-genedlaethau fygwth chwalu’r teulu.   

Yn y cyfamser, a’u sylw wedi’i dynnu gan anffyddlondebau a bradychiadau, dydyn nhw ddim yn sylwi ar y ffaith bod gan eu gwestai newydd gyfrinach sinistr ei hun. 

Wedi’i enwebu ar gyfer Palme d’or- yng Ngŵyl Ffilm Cannes yn 2017, mae Happy End yn cynnwys holl nodweddion arddull unigryw o amlwg a digydymdeimlad Haneke. Gan baru hiwmor tywyll iawn gyda chyfeiriad iasol o gywir, mae’n dystiolaeth – os bydd ei angen arnom fyth – ei fod yn un o weledigaethwyr gwirioneddol sinema fodern o hyd.

‘Mae Happy End yn hunllef ddiriaethol o ffyniant haute-bourgeois Ewropeaidd: mor amlwg, gwych ac anfaddeugar â golau halogen ... Mae hefyd mor afaelgar ag opera sebon ysbrydol, llinach o eneidiau coll.’ THE GUARDIAN

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 30th 2018 7.30pm £6.50

BLITHE SPIRIT

Cwmni Present Stage yn cyflwyno Blithe Spirit.

Mae’r nofelydd sgeptig Charles Condomine yn gwahodd y gyfryngwraig hunanhonedig Madame Arcati i’w gartref i gynnal séance, gan obeithio casglu deunydd ar gyfer llyfr newydd.

Pan fo’r seicig anffodus yn ddamweiniol yn galw ysbryd diweddar wraig Condomine, Elvira, caiff ei gartref a’i fywyd eu troi wyneb i waered ac mae ysbryd ei wraig yn aflonyddu arno ef a’i ail wraig, Ruth.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 03rd 2018 7.30pm £10.95
Mai 04th 2018 7.30pm £11.95 | £10.95 con
Mai 05th 2018 2.30pm £10.95 con
Mai 05th 2018 7.30pm £11.95 | £10.95 con

DARKEST HOUR (PG)

Mae’r stori gyffrous ac ysbrydoledig hon, sy’n stori wir, yn dechrau ar drothwy’r Ail Ryfel Byd wrth i Brif Weinidog Prydain Fawr, Winston Churchill (Gary Oldman, a enwebwyd am Wobr Academi) orfod wynebu un o’i dreialon mwyaf cythryblus: archwilio cytundeb heddwch gyda’r Almaen Natsïaidd, neu sefyll yn gadarn i frwydro dros ddelfrydau a rhyddid y genedl.

Wrth i rymoedd diatal y Natsïaid ymestyn ar draws Gorllewin Ewrop a gyda’r bygythiad o oresgyniad ar y gorwel a’r cyhoedd heb baratoi, Brenin sy’n amheugar, a’i blaid ei hun yn cynllwynio yn ei erbyn, rhaid i Churchill wrthsefyll ei awr dywyllaf, dod â‘r genedl ynghyd, a cheisio newid cwrs hanes y byd.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 08th 2018 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

Tudalen 1 of 5.
 1 2 3 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn