Theatr Colwyn

PHANTOM THREAD (15)

Danza 2018

Ymunwch â myfyrwyr o Forza Studios of the Performing Arts wrth iddynt gyflwyno eu sioe flynyddol.

Cewch eich diddanu gyda dawns a chân, gyda chaneuon o “Into The Woods” a “Moana” i Taylor Swift a Little Mix. Bydd rhywbeth at ddant pawb yn Danza 2018!

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 19th 2018 6pm £11 | £9

NT LIVE: Macbeth (15_

Sgrinio

210 munud- i’w gadarnhau

Adladd o ryfel cartref gwaedlyd. Gan ymladd yn ddidrugaredd i oresgyn, caiff teulu Macbeth eu gwthio tuag at y goron gan rymoedd o dywyllwch elfennol.

Yn nrama trasiedi mwyaf ingol a dychrynllyd Shakespeare, a gyfarwyddir gan Rufus Norris (The Threepenny Opera, London Road), bydd Rory Kinnear (Young Marx, Othello) ac Anne-Marie Duff (Oil, Suffragette) yn dychwelyd i’r National Theatre i chwarae Macbeth a Lady Macbeth.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 10th 2018 7pm £12 | £11 con

Mark Felt (12a)

Gyda Liam Neeson, Diane Lane, Michael C Hall

Yn seiliedig ar stori wir am y dyn anhysbys enwocaf yn hanes America: Mark Felt, sef y dyn a oedd yn ail swydd uchaf yr FBI a ‘Deep Throat’ a oedd yn datgelu sgandal Watergate yn y 1970au.
Bu enw go iawn yr hysbysydd cudd yn destun chwilfrydedd a dyfalu gan y cyhoedd am dros dri deng mlynedd, tan i Felt ei ddatgelu ei hun mewn erthygl yn Vanity Fair yn 2005.

Er bod y cyhoedd yn gwybod pwy oedd o ers dros ddeng mlynedd, ychydig iawn sy’n gwybod am fywyd personol a phroffesiynol y dyn hynod a digyfaddawd, a fentrodd ei ryddid a phopeth yn y pen draw, i ddod â‘r hyn a wyddai i’r amlwg.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 21st 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Mai 24th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

Vienna Festival Ballet yn cyflwyno Swan Lake

Cerddoriaeth gan Tchaikovsky

Un o’r straeon serch gorau erioed, wedi ei pherfformio gan gwmni poblogaidd y ‘Vienna Festival Ballet’. Mae’r gwisgoedd mawreddog, y golygfeydd godidog, y sêr rhyngwladol a’r gerddoriaeth hyfryd gan Tchaikovsky yn golygu y bydd hon yn noson a hanner.

Swan Lake yw’r bale mwyaf poblogaidd yn y byd. Mae’n fale sy’n cipio, fel dim arall, yr ystod lawn o emosiynau dynol - o obaith i anobaith, o arswyd i dynerwch, o’r lleddf i ecstasi.
Peidiwch â cholli’r noson hudol hon.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 23rd 2018 7.30pm ££21 | £20 conc | £15 child

A CHORUS OF DISAPPROVAL

Mae’r Pendon Players yn ymarfer eu cynhyrchiad cerdd nesaf o dan gyfarwyddyd Daffyd sydd â’i fywyd yn adlewyrchu’r hyn sy’n digwydd yn ei ddrama ei hun. Dringo’r ysgol gymdeithasol, bradychu, caru ar y slei a chyfnewid gwragedd ydi rhai o gynhwysion gwych y comedi yma a ysgrifennwyd gan y dramodydd llwyddiannus Alan Ayckbourn. Peidiwch a’i methu!

Mae Centre Stage yn dychwelyd i Theatr Colwyn yn dilyn llwyddiant diweddar gyda Haggard, Habeus Corpus ac A Tomb with a View.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 30th 2018 7.30pm £10 | £9 con
Mai 31st 2018 7.30pm £10 | £9 con

A FANTASTIC WOMAN (15)

Noson Ffilm Rialto

Enillydd Gwobr Academi 2018 am y Ffilm Orau mewn Iaith Dramor
Yn Sbaeneg gydag is-deitlau Saesneg104 munud
Cyfarwyddwr: Sebastián Lelio
Yn serennu: Daniela Vega, Francisco Reyes
104 minutes

Mae Marina yn weinyddes ifanc ac yn dyheu am fod yn gantores. Mae Orlando ugain mlynedd yn hŷn na hi, ac yn berchen ar gwmni argraffu.
Ar ôl dathlu pen-blwydd Marina un noson, mae Orlando yn mynd yn wael iawn. Mae Marina yn mynd ag o ar frys i’r ysbyty, ond mae o’n marw ychydig funudau ar ôl cyrraedd.

Yn hytrach na chael cyfle i alaru, mae Marina yn cael ei hamau. Nid yw’r doctoriaid na theulu Orlando yn ymddiried ynddi. Mae ditectif benywaidd yn ymchwilio i weld a oedd gan Marina unrhyw ran ym marwolaeth Orlando. Mae ei gyn-wraig yn ei gwahardd o’r angladd ac, i wneud pethau’n waeth, mae ei fab yn bygwth taflu Marina allan o’r fflat yr oedd hi’n byw ynddo gyda’i dad.

Mae Marina yn ddynes draws ac i ran fwyaf o deulu Orlando mae ei hunaniaeth rywiol yn annormal ac yn groes i’r graen.

‘A Fantastic Woman is a brilliant film: a richly humane, moving study of someone keeping alive the memory and the fact of love.’ THE GUARDIAN

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 01st 2018 7.30pm £6.50

Tudalen 3 of 5.
 <  1 2 3 4 5 >

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn