Theatr Colwyn

EDIE (12a)

IOLO WILLIAMS

Mae Iolo Williams yn dweud wrthym am ei brofiadau yn gweithio fel Swyddog Rhywogaethau i’r RSPB.

O’r ffermwr wnaeth ddal casglwr wyau ar glogwyn 40 troedfedd i gydweithiwr wnaeth gadw hanner y pentref yn effro gyda’i chwyrnu, i bioden fôr wnaeth ohiriol trên y Tywysog Siarl, mae Iolo yn dweud wrthym nid yn unig am y bywyd gwyllt a’r bygythiadau y maen nhw’n ei wynebu ond hefyd am y cymeriadau a hanner y mae’n ei gyfarfod ar ei daith. Sgwrs llawn gwybodaeth, dealltwriaeth a difyrrwch yn cadw’r teulu cyfan yn ddiddan.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 15th 2018 7.30pm £16

NT LIVE: KING LEAR (Cert TBC)

Sgriniad byw

★★★★★ ‘Ian McKellen reigns supreme in this triumphant production.’ (Daily Telegraph)

Wedi’i ddarlledu’n fyw o West End Llundain, gallwch weld ‘portread hynod emosiynol’ (Independent) Ian McKellen o King Lear mewn sinemâu.

Cafodd cynhyrchiad Theatr Gŵyl Chichester adolygiadau pum seren ar gyfer y sioe a werthodd pob tocyn yn ystod ei gyfnod yno, a bydd yn trosglwyddo i’r West End am dymor cyfyngedig.  Jonathan Munby sy’n cyfarwyddo’r fersiwn fodern hon o ddrama dyner, treisgar, emosiynol ac ysgytiol Shakespeare, ‘gyda naws a phŵer’ (The Times).

Mae llawer yn credu mai dyma’r drasiedi orau a ysgrifennwyd erioed, y Brenin Lear yn gweld dau dad sy’n heneiddio – un yn Frenin, ac un yn ŵr llys iddo - yn gwrthod y plant sy’n eu caru.  Mae eu dallineb yn arwain at uchelgais a brad didrugaredd, wrth i deulu a’r wladwriaeth frwydro am bŵer, gyda chanlyniadau chwerw.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 27th 2018 7pm £12 | £11 con

TIME TRIAL

Mae TIME TRIAL yn mynd â ni i fyd gwefreiddiol-arswydus ras feics, gan ein trwytho yn y profiad. Dyma’r peth agosaf ar ffilm at fod yno’n cystadlu eich hunain. Mae David Millar yn datgan trwy’r tywyllwch fwriad i godi eto.  Taith synhwyraidd yw hon trwy wefr a chaledi seiclo proffesiynol. Cawn ein taflu oddi ar ochr mynydd, ac mae popeth yn pylu fel llun mewn paent dyfrlliw. Cawn yr ewfforia a’r lludded – yr uchafbwyntiau a’r adegau tywyll.

Mae fel pe baem ni ein hunain yno, yn brwydro ar hyd ffyrdd anwastad Ffrainc. Mae David ei hun yn adrodd hanes ei dymor olaf fel beiciwr proffesiynol, a hynny’n onest a di-ofn; yn ddi-lol o agos-atoch. Gwelir hefyd y perthnasau cymhleth rhwng y beiciwr, y criw ffordd, cyd-gystadleuwyr, dilynwyr manig, a’r syrcas gyfryngol sy’n amgylchynu’r cyfan.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 28th 2018 7.30pm £8.00

Ruby Turner

Ruby Turner yw prif gantores soul Prydain, ac mae ei steil yn ymgorffori Soul, R&B a Reggae, ac mae hi wedi derbyn clod mawr am ei sioeau a’i albymau soul.

Peidiwch a methu’r cyfle i weld Ruby yr hydref hwn pan fydd yn dychwelyd i Theatr Colwyn gyda’i thaith unigol.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 29th 2018 7.30pm £23

John Owen Jones

Award-winning West End and Broadway star John Owen-Jones, the singer who has played Phantom more than any other West End actor and was the youngest actor to ever play Jean Valjean in Les Misérables, will release his brand new album Spotlight in the Autumn and then set out on a tour of his Welsh homeland this October. (Tickets available from www.johnowenjones.com).

Spotlight will feature John’s unique take on tracks from musicals and more, with music performed by the City of Prague Philharmonic Orchestra under the direction of John’s long time musical collaborator, John Quirk.

John says – “I think Spotlight could be my best album yet! I think it’s a really exciting selection of songs and the 65-piece City of Prague Philharmonic Orchestra sound amazing. I can’t wait for people to hear it!

To coincide with the release of Spotlight, John has announced a 5 date tour across Wales this October in support of the new album, stopping off at Porthcawl, Llanelli, Colwyn Bay, Brecon and Carmarthen. Fans can expect to hear material off his brand new album alongside a selection of songs that have helped make him the well loved performer that he is today.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 04th 2018 7.30pm £26 (Ticket price includes a £1 administration fee)

THE HOUGHTON WEAVERS

Mae’r Houghton Weavers, un o fandiau comedi/gwerin mwyaf Prydain, wedi bod ar flaen y sin gerddoriaeth wledig ers deugain mlynedd a mwy - ac mae eu rhaglen o gyngherddau yn un prysur dros ben.

Gyda doniau Tony Berry, Jim Berry, David Littler a Steve Millington, mae’r band yn diddanu eu cynulleidfaoedd gyda chymysgedd o ganeuon a hiwmor.

Ers meistroli eu crefft mewn clybiau gwerin yng ngogledd-orllewin Lloegr, maen nhw wedi mwynhau llwyddiant di-ben-draw, gyda chynulleidfaoedd dan eu sang a chefnogwyr o bob cwr o’r byd.

Mae’r Houghton Weavers wedi perfformio mewn miloedd o gyngherddau, wedi recordio mwy na 30 albwm, wedi serennu mewn cyfres radio a theledu llwyddiannus ar y BBC ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni eraill fel diddanwyr a chyfweleion. Cyrhaeddodd “The Blackpool Belle” rif 3 yn siartiau Seland Newydd.

Mae sioe’r Houghton Weavers yn argoeli’n noson wych o ddigrifiwch a cherddoriaeth. Mae eu profiad yn y byd cerddorol a’u harddull a’u proffesiynoldeb yn sicrhau y bydd pawb yn wên o glust i glust.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 13th 2018 7.30pm £16 | £14.50 concession

Tudalen 4 of 6.
« First  <  2 3 4 5 6 >

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn