Theatr Colwyn

PHANTOM THREAD (15)

Ruby Turner

Ruby Turner yw prif gantores soul Prydain, ac mae ei steil yn ymgorffori Soul, R&B a Reggae, ac mae hi wedi derbyn clod mawr am ei sioeau a’i albymau soul.

Peidiwch a methu’r cyfle i weld Ruby yr hydref hwn pan fydd yn dychwelyd i Theatr Colwyn gyda’i thaith unigol.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 29th 2018 7.30pm £23

THE HOUGHTON WEAVERS

Mae’r Houghton Weavers, un o fandiau comedi/gwerin mwyaf Prydain, wedi bod ar flaen y sin gerddoriaeth wledig ers deugain mlynedd a mwy - ac mae eu rhaglen o gyngherddau yn un prysur dros ben.

Gyda doniau Tony Berry, Jim Berry, David Littler a Steve Millington, mae’r band yn diddanu eu cynulleidfaoedd gyda chymysgedd o ganeuon a hiwmor.

Ers meistroli eu crefft mewn clybiau gwerin yng ngogledd-orllewin Lloegr, maen nhw wedi mwynhau llwyddiant di-ben-draw, gyda chynulleidfaoedd dan eu sang a chefnogwyr o bob cwr o’r byd.

Mae’r Houghton Weavers wedi perfformio mewn miloedd o gyngherddau, wedi recordio mwy na 30 albwm, wedi serennu mewn cyfres radio a theledu llwyddiannus ar y BBC ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni eraill fel diddanwyr a chyfweleion. Cyrhaeddodd “The Blackpool Belle” rif 3 yn siartiau Seland Newydd.

Mae sioe’r Houghton Weavers yn argoeli’n noson wych o ddigrifiwch a cherddoriaeth. Mae eu profiad yn y byd cerddorol a’u harddull a’u proffesiynoldeb yn sicrhau y bydd pawb yn wên o glust i glust.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 13th 2018 7.30pm £16 | £14.50 concession

BEE GEES FEVER

Ers 1999 mae Bee Gees Fever wedi bod yn syfrdanu cynulleidfaoedd ar draws y DU ac Ewrop gyda’u teyrnged byw trawiadol i gerddoriaeth y Bee Gees.

O faledi dwys fel ‘Too Much Heaven’ a ‘How Deep Is Your Love’ hyd at glasuron disco egnïol fel ‘Stayin Alive’ a ‘Night Fever’, mae’r band yn ail-greu’n ffyddlon y caneuon a wnaeth y Bee Gees yn arwyr cerddorol.

Gyda sioe lawn o dros 2 awr, mae rhywbeth i bawb o bob cyfnod o yrfa ddisglair y Bee Gees, trwy greu teyrnged weledol drawiadol i wneud y sioe yn hyd yn oed mwy cofiadwy.

Mae Bee Gees Fever yn perfformio i dorfeydd o bobl mewn theatrau, clybiau a gwyliau yn y DU ac Ewrop ac maent wedi gweithio gyda phobl a grwpiau fel Suzi Quatro, The Manfreds, London Philarmonic Orchestra, Hot Chocolate a The Animals, a llawer mwy.

Yn wahanol iawn i nifer o fandiau teyrnged eraill, mae Bee Gees Fever yn perfformio eu holl ganeuon yn fyw. Dim caneuon cefndir, dim caneuon wedi’u recordio’n barod, dim ond 5 dyn, eu lleisiau a’u hofferynnau. Mae hyn yn sicrhau fod gan y sioe naws angerddol a dilysrwydd diamheuol beth bynnag yw’r lleoliad.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 10th 2018 7.30pm £21 | £20

RSC LIVE: Troilus and Cressida (12a)

Sgrinio

“Lechery, lechery, still wars and lechery: nothing else holds fashion”

Mae Troilus a Cressida yn tyngu y byddant yn ffyddlon i’w gilydd. Ond yn seithfed flwyddyn y gwarchae, mae eu diniweidrwydd yn cael ei brofi a’i ddatgelu i ddylanwad llwgr ffyrnig y rhyfel, gyda chanlyniadau trasig.

Mae’r offerynnwr taro rhagorol, Evelyn Glennie, wedi cydweithio gyda Chyfarwyddwr Artistig RSC Gregory Doran i greu gweledigaeth ddyfodolaidd ddychanol gyda rhythm y frwydr.
Mae’r fyddin Roegaidd yn gwersyllu o dan waliau Caerdroea, ac mae’r ddrama yn dechrau gyda’r rhyfel wedi cyrraedd stop. Mae’r Groegiaid yn cweryla ymhlith ei gilydd. Mae Achilles, eu pencampwr mwyaf yn gwrthod brwydro ac wedi diflannu i’w babell gyda’i gariad, Patroclus. Yn benben â’i gilydd, mae gwŷr Caerdroea yn dadlau gwerth parhau â’r rhyfel er mwyn cadw Helen yn unig.
Mae Troilus wedi’i dynnu oddi wrth y pryderon milwrol hyn gan ei gariad at Cressida, merch un o ddynion Caerdroea sydd wedi encilio i’r gwersyll Groegaidd. Mae’r cariadon ifanc yn cael cymorth eiddgar gan ewythr Cressida sef Pandarus, sy’n negesydd iddynt.

Fodd bynnag, ar ôl un noson gyda’i gilydd maent yn cael eu gwahanu pan fydd Cressida yn cael ei hanfon i ymuno â’i thad yn y gwersyll Groegaidd. Bron yn syth mae’n bradychu Troilus gyda’r Diomedes Groegaidd, ac ar ôl darganfod hyn, mae Troilus yn anobeithio.
Gyda chwymp Caerdroea yn bendant, mae Troilus yn addo dial ar Achilles.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 14th 2018 7pm £12 | £11 con

‘The Floyd Effect’ – Sioe Deyrnged Pink Floyd

Cerddoriaeth Pink Floyd fel y bwriadwyd iddi gael ei chlywed.

Mae gyrfa recordio Pink Floyd yn cwmpasu bron i dri degawd ac, ar gyfer ei 10fed penblwydd, mae ‘The Floyd Effect’ wedi dewis dau albwm mwyaf nodedig y band i greu taith ‘The Bell And The Moon Tour’ 2018. Gan gynnwys cerddoriaeth o ‘The Division Bell’ (1994) a pherfformiad cyflawn di-dor o’r campwaith eiconig ‘Dark Side of the Moon’ (1973), bydd y cyngherddau hefyd yn cynnwys traciau o ‘Wish You Were Here’, ‘Animals’ a ‘The Wall’, fydd wrth fodd cefnogwyr Pink Floyd ymhobman.

Mae ‘The Floyd Effect’ yn nodedig am y modd y mae’n perfformio cerddoriaeth Pink Floyd gyda chywirdeb hynod.  Mae pob un o aelodau’r band yn gerddorion o’r safon uchaf gyda hanes sy’n ymestyn ar draws pob math o genres cerddorol. Maent yn ail-greu’r gerddoriaeth a dwyster cyngerdd Pink Floyd yn ffyddlon heb orfod troi at draciau cefndir, raciau o gyfrifiaduron, neu ddewiniaeth dechnolegol.
Mae pob nodyn y byddwch yn ei glywed yn cael ei chwarae a’i ganu gan y band, gan wneud pob cyngerdd yn brofiad gwirioneddol ‘fyw’, pwerus, ac emosiynol y gallwch ymgolli ynddo.

Ac, wrth gwrs, caiff y gerddoriaeth ei chefnogi gan sioe olau ddramatig sy’n ymgorffori’r sgrin gron eiconig, dau set o dafluniau, mwg a laserau.
Eisteddwch a mwynhewch ‘The Floyd Effect’ wrth i’r band fynd â chi ar daith drwy gerddoriaeth Pink Floyd. Oni bai eich bod yno y tro cyntaf, ni fu cerddoriaeth Pink Floyd erioed mor real â hyn.

Anaddas i blant o dan 12.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 01st 2018 7.30pm £

Dick Whittington 18/19

Archebwch rŵan ar gyfer pantomeim 18/19 Theatr Colwyn – gwledd Nadoligaidd berffaith llawn hwyl i’r teulu!

Ymunwch â Dick a’i gath deyrngar wrth ei och mewn antur llawn doniolwch a hud pantomeim. Cynhyrchwyd gan Magic Light Productions a gyflwynodd bantomeim ffantastig 17/18 ‘Beauty and the Beast’.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 22nd 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 24th 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 26th 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 27th 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 28th 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 29th 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 30th 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 31st 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 02nd 2019 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 03rd 2019 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 04th 2019 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 05th 2019 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available

Tudalen 5 of 5.
« First  <  3 4 5

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn