Theatr Colwyn

EDIE (12a)

APRIL IN PARIS

Mae It’s An Act yn falch o gyhoeddi mai’r comedi siriol ‘April In Paris’, wedi’i ysgrifennu gan John Godber a’i gyfarwyddo gan Jack Llewellyn, fydd perfformiad yr hydref eleni.

Mae’r ddrama gomedi wych hon yn dilyn hanes Bet ac Al sy’n byw bywyd tawel a diflas yn eu cartref yng nghefn gwlad, hynny yw, tan i Bet ennill cystadleuaeth gwyliau rhamantaidd i Baris mewn cylchgrawn. Dyma’r tro cyntaf iddyn nhw fynd dramor ac mae’r profiad yma’n cael effaith fawr ar y ffordd maen nhw’n edrych ar y byd o’u cwmpas ar ôl iddyn nhw ddychwelyd adref. Maen nhw’n ffraeo dros fwydydd Ffrengig, yn ymladd gyda’r llyfr ymadroddion ac yn cadw mygwyr draw ar y Metro yn y portread digrif hwn o Brydeinwyr dramor.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 22nd 2018 7.30pm £15 | £14 con

BEE GEES FEVER

Ers 1999 mae Bee Gees Fever wedi bod yn syfrdanu cynulleidfaoedd ar draws y DU ac Ewrop gyda’u teyrnged byw trawiadol i gerddoriaeth y Bee Gees.

O faledi dwys fel ‘Too Much Heaven’ a ‘How Deep Is Your Love’ hyd at glasuron disco egnïol fel ‘Stayin Alive’ a ‘Night Fever’, mae’r band yn ail-greu’n ffyddlon y caneuon a wnaeth y Bee Gees yn arwyr cerddorol.

Gyda sioe lawn o dros 2 awr, mae rhywbeth i bawb o bob cyfnod o yrfa ddisglair y Bee Gees, trwy greu teyrnged weledol drawiadol i wneud y sioe yn hyd yn oed mwy cofiadwy.

Mae Bee Gees Fever yn perfformio i dorfeydd o bobl mewn theatrau, clybiau a gwyliau yn y DU ac Ewrop ac maent wedi gweithio gyda phobl a grwpiau fel Suzi Quatro, The Manfreds, London Philarmonic Orchestra, Hot Chocolate a The Animals, a llawer mwy.

Yn wahanol iawn i nifer o fandiau teyrnged eraill, mae Bee Gees Fever yn perfformio eu holl ganeuon yn fyw. Dim caneuon cefndir, dim caneuon wedi’u recordio’n barod, dim ond 5 dyn, eu lleisiau a’u hofferynnau. Mae hyn yn sicrhau fod gan y sioe naws angerddol a dilysrwydd diamheuol beth bynnag yw’r lleoliad.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 10th 2018 7.30pm £21 | £20

RSC LIVE: Troilus and Cressida (12a)

Sgrinio

“Lechery, lechery, still wars and lechery: nothing else holds fashion”

Mae Troilus a Cressida yn tyngu y byddant yn ffyddlon i’w gilydd. Ond yn seithfed flwyddyn y gwarchae, mae eu diniweidrwydd yn cael ei brofi a’i ddatgelu i ddylanwad llwgr ffyrnig y rhyfel, gyda chanlyniadau trasig.

Mae’r offerynnwr taro rhagorol, Evelyn Glennie, wedi cydweithio gyda Chyfarwyddwr Artistig RSC Gregory Doran i greu gweledigaeth ddyfodolaidd ddychanol gyda rhythm y frwydr.
Mae’r fyddin Roegaidd yn gwersyllu o dan waliau Caerdroea, ac mae’r ddrama yn dechrau gyda’r rhyfel wedi cyrraedd stop. Mae’r Groegiaid yn cweryla ymhlith ei gilydd. Mae Achilles, eu pencampwr mwyaf yn gwrthod brwydro ac wedi diflannu i’w babell gyda’i gariad, Patroclus. Yn benben â’i gilydd, mae gwŷr Caerdroea yn dadlau gwerth parhau â’r rhyfel er mwyn cadw Helen yn unig.
Mae Troilus wedi’i dynnu oddi wrth y pryderon milwrol hyn gan ei gariad at Cressida, merch un o ddynion Caerdroea sydd wedi encilio i’r gwersyll Groegaidd. Mae’r cariadon ifanc yn cael cymorth eiddgar gan ewythr Cressida sef Pandarus, sy’n negesydd iddynt.

Fodd bynnag, ar ôl un noson gyda’i gilydd maent yn cael eu gwahanu pan fydd Cressida yn cael ei hanfon i ymuno â’i thad yn y gwersyll Groegaidd. Bron yn syth mae’n bradychu Troilus gyda’r Diomedes Groegaidd, ac ar ôl darganfod hyn, mae Troilus yn anobeithio.
Gyda chwymp Caerdroea yn bendant, mae Troilus yn addo dial ar Achilles.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 14th 2018 7pm £12 | £11 con

‘The Floyd Effect’ – Sioe Deyrnged Pink Floyd

Cerddoriaeth Pink Floyd fel y bwriadwyd iddi gael ei chlywed.

Mae gyrfa recordio Pink Floyd yn cwmpasu bron i dri degawd ac, ar gyfer ei 10fed penblwydd, mae ‘The Floyd Effect’ wedi dewis dau albwm mwyaf nodedig y band i greu taith ‘The Bell And The Moon Tour’ 2018. Gan gynnwys cerddoriaeth o ‘The Division Bell’ (1994) a pherfformiad cyflawn di-dor o’r campwaith eiconig ‘Dark Side of the Moon’ (1973), bydd y cyngherddau hefyd yn cynnwys traciau o ‘Wish You Were Here’, ‘Animals’ a ‘The Wall’, fydd wrth fodd cefnogwyr Pink Floyd ymhobman.

Mae ‘The Floyd Effect’ yn nodedig am y modd y mae’n perfformio cerddoriaeth Pink Floyd gyda chywirdeb hynod.  Mae pob un o aelodau’r band yn gerddorion o’r safon uchaf gyda hanes sy’n ymestyn ar draws pob math o genres cerddorol. Maent yn ail-greu’r gerddoriaeth a dwyster cyngerdd Pink Floyd yn ffyddlon heb orfod troi at draciau cefndir, raciau o gyfrifiaduron, neu ddewiniaeth dechnolegol.
Mae pob nodyn y byddwch yn ei glywed yn cael ei chwarae a’i ganu gan y band, gan wneud pob cyngerdd yn brofiad gwirioneddol ‘fyw’, pwerus, ac emosiynol y gallwch ymgolli ynddo.

Ac, wrth gwrs, caiff y gerddoriaeth ei chefnogi gan sioe olau ddramatig sy’n ymgorffori’r sgrin gron eiconig, dau set o dafluniau, mwg a laserau.
Eisteddwch a mwynhewch ‘The Floyd Effect’ wrth i’r band fynd â chi ar daith drwy gerddoriaeth Pink Floyd. Oni bai eich bod yno y tro cyntaf, ni fu cerddoriaeth Pink Floyd erioed mor real â hyn.

Anaddas i blant o dan 12.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 01st 2018 7.30pm £21 / £20 con

BUDDY HOLLY & THE CRICKETERS - Holly At Christmas 2018

copi i dodd

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 03rd 2018 7.30pm £20 | £19

NT Live: THE MADNESS OF KING GEORGE III (12A)

gan Alan Bennett
Dangosiad Encore

Bydd y ddrama The Madness of George III, sydd wedi ennill amryw o wobrau, yn cael ei darlledu’n fyw i sinemâu, yn narllediad cyntaf erioed y National Theatre Live o’r Nottingham Playhouse.

Wedi’i hysgrifennu gan un o hoff ddramodwyr Prydain, Alan Bennett (The History Boys, The Lady in the Van), addaswyd y ddrama hon yn ffilm a enillodd BAFTA hefyd, ar ôl ymddangos am y tro cyntaf ar lwyfan yn 1991.
Mae cast y cynhyrchiad newydd hwn yn cynnwys enillwyr gwobrau Olivier, Mark Gatiss (Sherlock, Wolf Hall, NT Live Coriolanus) fel George III, ac Adrian Scarborough (Gavin and Stacey, Upstairs Downstairs, After the Dance).

Y flwyddyn yw 1786 a’r Brenin George III yw’r dyn mwyaf pwerus yn y byd. Ond mae ei ymddygiad yn dod yn gynyddol afreolaidd wrth iddo gael cyfnodau o wallgofrwydd. Gyda meddwl y Brenin yn gwaethygu yn gyflym, mae gwleidyddion uchelgeisiol a Thywysog Cymru yn bygwth tanseilio pŵer y Goron, a datgelu’r llinell denau iawn rhwng Brenin a dyn.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 04th 2018 7pm £12 | £11 con

Tudalen 5 of 6.
« First  <  3 4 5 6 >

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn