Theatr Colwyn

PHANTOM THREAD (15)

Bay of Colwyn Mayor's Charity Show

Copi i ddod

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 09th 2018 7pm £10 / 8

DO NOT BEND: THE PHOTOGRAPHIC LIFE OF BILL JAY

Dangosiad o ffilm Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay, wedi ei chynhyrchu a’i chyfarwyddo gan Grant Scott a Tim Pellatt.

Rydym ni’n falch o gyflwyno dangosiad un noson yn unig o Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay i gyd-fynd ag agor arddangosfa newydd Oriel Colwyn o bortreadau ffotograffwyr Bill Jay.
Roedd Bill Jay yn olygydd cylchgronau, awdur, darlithydd, ffotograffydd, efengylydd ac yn gymeriad bywiog iawn i ddweud y lleiaf.

Cynnodd Bill Jay y tân o dan ffotograffiaeth Brydeinig yn 1968 gyda’i gylchgrawn Creative Camera a lledaenu’r fflamau ar draws cylchgrawn Album, yr ICA, yr RPS a chlybiau camerâu a pholytechnig ar draws y wlad cyn ffoi i Brifysgol Mecsico Newydd ac yna i Brifysgol Talaith Arizona. Magodd ei ddarlithoedd a’i addysgu genhedlaeth o ffotograffwyr, Athrawon, curaduron a chyhoeddwyr Americanaidd.

Ysgrifennodd ugain o lyfrau a thros bedwar cant o erthyglau, gan fyw bywyd llawn dadl a brwdfrydedd. Mae Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay yn dogfennu ei fywyd drwy ddelweddau archif, sain a ffotograffau yn ogystal â chyfweliadau gyda’i gyfeillion, cydweithwyr a’i deulu, gan gynnwys Martin Parr, David Hurn, Homer Sykes, Ralph Gibson, Paul Hill, Brian Griffin, Daniel Meadows, Alex Webb, John Benton-Harris, Sue Davis, a Mary V. Swanson.

Yn dilyn y ffilm bydd y cyd-gynhyrchwyr, Grant Scott a Tim Pellatt yn cynnal trafodaeth ar effaith Bill Jay ar fyd ffotograffiaeth ac yn rhannu eu profiadau o gynhyrchu’r ffilm gyda chyllideb ac adnoddau prin.

6.30pm - 7.30pm: Agor arddangosfa Do Not Bend: Portreadau Ffotograffwyr Bill Jay.
7.30pm - 9.00pm: Dangosiad o ffilm Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay, wedi ei chynhyrchu a’i chyfarwyddo gan Grant Scott a Tim Pellatt.
9:00pm - 9.30pm: Egwyl
9.30am – 10.30pm: Trafodaeth / sesiwn holi ac ateb gyda chynhyrchwyr Do Not Bend, Grant Scott a Tim Pellatt.

Mae’r ffilm a’r drafodaeth yn addas i bobl 15 oed a hŷn.
www.orielcolwyn.org

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 11th 2018 6.30pm £5

The Woman Who Cooked Her Husband

Comedi dywyll, lawn egni gan Debbie Issit, ysgrifennwr y ffilm nodwedd hynod boblogaidd ‘Nativity’. Hanes gwr, gwraig a meistres. Mae’n hwyl, yn ffres a bydd yn gwneud i chi chwerthin yn uchel. Archwiliad llawn adloniant a choeglyd o’r hen ddywediad, trwy’r stumog mae mynd at galon dyn. All Kenneth gadw’r gacen a’i bwyta hi?

Cynhyrchwyd gan Little Diamond Theatre Company, a aeth ar daith yn ddiweddar gyda ‘April in Paris’ gan John Godber.

Contains adult topics and some strong language

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 12th 2018 7.30pm £13 | £12 con

Wonder Wheel (12a)

Ar Werth yn Fuan
Isdeitlau 15 Mai

Mae Wonder Wheel yn adrodd hanes bywyd pedwar cymeriad sy’n dechrau plethu ynghyd ymysg miri parc difyrion Coney Island yn y 1950au: Ginny (Kate Winslet), cyn-actores brudd ac oriog sydd bellach yn gweini mewn bwyty cregyn bylchog; Humpty (Jim Belushi), gŵr caled Ginny sy’n gweithio ar y chwyrligwgan; Mickey (Justin Timberlake), achubwr bywydau ifanc a golygus sy’n breuddwydio am gael bod yn ddramodydd; a Carolina (Juno Temple), merch Humpty sydd wedi ymddieithrio oddi wrtho ond sydd bellach yn cuddio rhag gangsters yn fflat ei thad.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 14th 2018 7.30pm £5.50 / £4.40 U15s
Mai 15th 2018 7.30pm £5.50 / £4.50 U15s

An American in Paris (wedi’i ffilmio’n fyw)

Sgrinio

Mae’r sioe gerdd Broadway brydferth hon a fydd yn mynd â‘ch anadl wedi ennill Gwobr Tony®. Cafodd ei ysbrydoli gan y ffilm a enillodd Oscar®, ac mae’n adrodd hanes darganfod cariad yn y ‘City of Light’. Yn cynnwys cerddoriaeth ysblennydd a geiriau George ac Ira Gershwin (yn cynnwys y caneuon poblogaidd ’S Wonderful ac I Got Rhythm), dyluniadau hardd, a choreograffi i fynd â’ch anadl. Mae wedi torri pob record gyda 28 o adolygiadau pum seren gan y beirniaid, mae An American in Paris yn dod o West End Llundain i Theatr Colwyn.

Mae Jerry Mulligan yn GI o America sy’n awyddus i lwyddo fel peintiwr mewn dinas sy’n sydyn yn llawn gobaith a phosibiliadau. Wedi iddo ddod ar draws dawnswraig ifanc hardd o’r enw Lise ar hap, mae strydoedd Paris yn dod yn gefnlen i ramant synhwyrus, fodern o gelf, cyfeillgarwch a chariad ar ôl y rhyfel…

Profwch y cynhyrchiad “truly ravishing” (The Guardian) hwn yng nghysur eich sinema leol.

Cast: Robert Fairchild, Leanne Cope
Hyd y dangosiad: 160 munud

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 16th 2018 7pm £12 | £11 con

MARY MAGDALENE (12A)

Yn serennu Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor a Tahar Rahim

Mae MARY MAGDALENE yn bortread gwirioneddol a dyneiddiol o un o’r ffigurau ysbrydol mwyaf enigmatig a chamddealledig mewn hanes.
Mae’r biopig Beiblaidd yn adrodd hanes Mary (Rooney Mara), merch ifanc sy’n chwilio am ffordd o fyw newydd. 

Wedi’i chyfyngu gan hierarchaeth yr oes, mae Mary’n herio ei theulu traddodiadol i ymuno â symudiad cymdeithasol newydd dan arweiniad carismatig Jesus of Nazareth (Joaquin Phoenix).  Mae hi’n dod o hyd i le iddi ei hun yn y symudiad ac yng nghalon siwrnai a fydd yn arwain at Jerwsalem.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 17th 2018 7.30pm £5.50 / £4.40 U15s
Mai 18th 2018 7.30pm £5.50 / £4.40 U15s

Tudalen 2 of 5.
 <  1 2 3 4 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn